Ελληνικά

TA NEA MAΣ

Επιλέξτε χρονολογία: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2015 2014
17 Απρίλιος 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094472389 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121871360000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17 Ιανουάριος 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094472389 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121871360000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ