Ελληνικά

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκκαθαριστή προς πρώην εργαζομένους

07 Μάιος 2019
A A

Καλούνται οι πρώην εργαζόμενοι της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας "ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.", όπως προσέλθουν στα γραφεία της εκκαθάρισης, Κουτσονίκα 4 στον Ν. Κόσμο Αττικής, από την Πέμπτη 09/05/2019, 08.30-16.00, με σκοπό την εξόφληση της αποζημίωσης τους και των δεδουλευμένων αποδοχών τους.

Κατά την παρουσία τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Αθήνα, 7/5/2019

Η Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής

Ευαγγελία Παρίση