Ελληνικά

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή

23 Μάρτιος 2018
A A

Την 23.3.2018, συμφώνως προς το άρθρο 242 παρ.2 του ν.4364/2016, πραγματοποιήθηκε η δημοσίευση της πρόσκλησης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή σε πέντε (5) ημερήσιες, πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, για τις αναγγελίες απαιτήσεων από ασφάλιση (23.3.2018-Δημοσίευση). Η ανακοίνωση – πρόσκληση θα δημοσιευτεί για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Οι αναγγελίες των απαιτήσεων στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή υποβάλλονται στη Γλυφάδα Αττικής και επί της οδού Πανδώρας 8 και Α. Λαζαράκη καθημερινά  από 09.00 έως 16.00. (τηλ. 6978154961).

Επισημαίνεται ότι:

1. Αναγγελίες απαιτήσεων γίνονται δεκτές εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την πρώτη δημοσίευση,

2. Η παράλειψη αναγγελίας με την οποία εξισώνεται και η εκπρόθεσμη αναγγελία απαίτησης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δικαιωμάτων.

Συχνές Ερωτήσεις

Έντυπο Αναγγελίας

Ενδεικτικός Κατάλογος Δικαιολογητικών