Ελληνικά

Ανακοίνωση μεταφοράς γραφείων

14 Νοέμβριος 2018
A A

Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία της υπό ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" μεταφέρθηκαν επί της οδού Κουτσονίκα αρ. 4 (ισόγειο) στο Νέο Κόσμο, Τ.Κ. 11744.

Προσωρινό τηλέφωνο επικοινωνίας μέχρι την μεταφορά των τηλεφωνικών συνδέσεων: 6978154961

Ηλεκτρονική διεύθυνση: aigaionekka@gmail.com