Ελληνικά

Ανακοίνωση - Επαναλειτουργία τηλεφώνου

10 Δεκέμβριος 2018
A A

Η βλάβη του σταθερού τηλεφώνου έχει πλέον αποκατασταθεί και είναι εφικτή η επικοινωνία και στο κινητό και στο σταθερό.