Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

22 Δεκέμβριος 2022
A A

Ενημερώνουμε ότι τα γραφεία της υπο ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, θα παραμείνουν κλειστά στις 2.1.23.

Για οποιoδήποτε αίτημα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μέσω του e-mail της εταιρείας.

22.12.2022

Η Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής