Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

03 Αύγουστος 2022
A A

Ενημερώνουμε ότι τα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, θα παραμείμουν κλειστά για την περίοδο από 16/8/2022 έως 19/8/2022.

Για οποιοδήποτε αίτημα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μέσω του  e-mail της εταιρείας.

03.08.2022

Η Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής