Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

04 Αύγουστος 2021
A A

Ενημερώνουμε ότι τα γραφεία της υπό ασφαλιστική  εκκαθάριση εταιρείας, θα παραμείνουν κλειστά για την περίοδο από 12/8/2021 έως και 17/8/2021 .

Για οποιοδήποτε αίτημα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μέσω του e-mail της εταιρείας.

04.08.2021

Η  Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής