Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

03 Απρίλιος 2020
A A

Ανακοινώνεται ότι, συμφώνως με το άρθρο 242 παρ.3 του νόμου 4364/2016, έχει γνωστοποιηθεί και διαβιβαστεί στο Επικουρικο Κεφάλαιο Ν.Π.Ι.Δ αναλυτική κατάσταση με τις βεβαιωμένες απαιτήσεις από ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.
Οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων της ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε που έχουν αναρτηθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων (Κ.Δ.Α) με επαληθευμένο ποσό και δεν έχουν ασκήσει ανακοπή, μπορούν να απευθύνονται στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ν.Π.Ι.Δ.
Η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων (Κ.Δ.Α) θα επικαιροποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ.3 του νόμου 4364/2016, ανά τακτά χρονικά διαστήματα εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Αθήνα,  3/4/2020
Η ασφαλιστικός εκκαθαριστής
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΙΣΗ