Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

20 Μάρτιος 2020
A A

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και σταθερή προτεραιότητα την προστασία και υγεία των εργαζομένων και συνεργατών μας, υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία έχει προχωρήσει στη λήψη σειράς προληπτικών μέτρων, σε εναρμόνιση και με τις οδηγίες της Πολιτείας, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 .

Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών από τη Δευτέρα, 23/3/2020, τα γραφεία της εκκαθάρισης δεν δέχονται επισκέψεις κοινού, λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας ενώ το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού εργάζεται εξ αποστάσεως με τηλε-εργασία.

Για οποιοδήποτε επείγον ζήτημα, άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση aigaionekka@gmail.com Ανάλογα με το είδος της αιτούμενης πληροφορίας ή αιτήματος, η Εκκαθάριση θα καταβάλλει προσπάθεια ικανοποίησής του στο μέτρο του εφικτού. Παρακαλείσθε με το μήνυμά σας, να γνωστοποιείτε και τηλέφωνο επικοινωνίας.

20.3.2020
Η Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής