Ελληνικά

Ανακοίνωση - Ανάρτηση Ιστοσελίδας Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων

15 Οκτώβριος 2019
A A

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 2 του νόμου 4364/2016, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας www.aigaion-ekka.gr η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση με όλες τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες. 


Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2019
Η Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής
ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ