Ελληνικά English

Ασφάλιση Αυτοκινήτων

Featured_articles_department2

Η AIGAION παρέχει σύγχρονα και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για το αυτοκίνητο, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα, εκτός από τα τυποποιημένα προγράμματα, να διαμορφώσουν το πρόγραμμα τους σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οικονομικές τους δυνατότητες. Οι όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι σε απλή κατανοητή γλώσσα με τις λιγότερες δυνατόν εξαιρέσεις και δομή που διευκολύνει τον ασφαλισμένο να καταλάβει την έκταση των καλύψεων που του παρέχονται.

Για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης & σχολές οδηγών, η Aigaion έχει σχεδιάσει  τα προγράμματα: Care, Safe, Standard, Premium και Golden Μικτή

Για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αγροτικά τα φορτηγά σχολής οδηγών και του γεωργικούς ελκυστήρες,  η Aigaion διαθέτει τα προγράμματα Basic και Premium Truck.

Για τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης μοτοσυκλέτες υπάρχει το πρόγραμμα Aigaion Moto.  

Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει από τα παραπάνω προγράμματα αυτό που επιθυμεί και να προσθέσει καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η Aigaion παρέχει σημαντική διευκόλυνση στους δικαιούχους αποζημίωσης, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από τα συνεργαζόμενα με την εταιρία συνεργεία και να αποκαταστήσουν τη ζημιά του οχήματός τους, χωρίς να εκταμιεύσουν οι ίδιοι χρήματα.

Συνεργαζόμενα Συνεργεία

Θραύση Κρυστάλλων

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Οχήματος