Ελληνικά English

Εξυπηρέτηση ζημιών

  • Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη ή την αναγγελία ζημιών που αφορούν στα συμβόλαια που έχετε με την AIGAION Ασφαλιστική Α.Ε. τηλεφωνείστε στο 210 9119999.

          Yπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος