Ελληνικά English

Υποβολή Αιτιάσεων

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας υποβάλλετε κάποια αιτίαση μπορείτε:

  • Να συμπληρώσετε τη φόρμα αιτιάσεων πατώντας εδώ. Η φόρμα αυτή θα αποσταλεί αυτόματα στην AIGAION
  • Να τυπώσετε την φόρμα αιτιάσεων και να την προσκομίσετε αυτοπροσώπως στα Γραφεία μας (AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Λεωφ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα) ή να την αποστείλετε με συστημένη αλληλογραφία ή courier στη διεύθυνσή μας ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Complaints@aigaion.gr
  • Να τηλεφωνήσετε στην ειδική γραμμή αιτιάσεων τηλ. 210 9119792, κυρία Θεοδώρα Κανή
    (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 10.00–16.00)

Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων

  • Μετά την παραλαβή της αιτίασης σας μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία εξέτασης της ύστερα από γραπτή ή προφορική αίτησή σας.
  • Μέσα σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αιτίασής σας θα σας αποσταλεί έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση.

Επισημάνσεις

  • H ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων του αιτιώμενου.
  • Οι Αρχές που μπορεί να αποταθεί ο αιτιώμενος για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός του είναι ενδεικτικά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η Τράπεζα της Ελλάδος / Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.